Human Life Sciences | Hiroshima Jogakuin University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Human Life Sciences

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับHiroshima Jogakuin University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นLanguage and CultureหรือHuman Life Sciences เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย / ฮิโรชิมา / เอกชน

広島女学院大学 | Hiroshima Jogakuin University

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Hiroshima Jogakuin University หัวข้อวิจัยรายการ

Human Life Sciences

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 732-0063
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 4-13-1 Ushita-higashi, Higashi-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admission Office
หมายเลขโทรศัพท์ 082-228-0386
หมายเลขแฟกซ์ 082-228-7815
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Environmental Health Science, Environmental Culture
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(Copyได้)
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำแต่ส่งข้อมูลให้)
ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
อื่นๆ(Please make an inquiry for details)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2016 7คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 7คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 250,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 300,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 260,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 810,000
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2017
ประเภทของการสมัคร Admission for International Students (Autumn Intake)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กันยายน 9, 2016
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 21, 2016
วันปิดรับสมัคร กันยายน 30, 2016
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 8, 2016
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 14, 2016
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2017
ประเภทของการสมัคร Admission for International Students (Spring Intake)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กุมภาพันธ์ 13, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 17, 2017
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 24, 2017
วันสอบคัดเลือก มีนาคม 3, 2017
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 10, 2017
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay)

วันที่อัพเดตล่าสุด: กรกฏาคม 14, 2016


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม