Public Policy | Ritsumeikan University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Public Policy

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับRitsumeikan University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นLawหรือGraduate School of EconomicsหรือBusiness AdministrationหรือGraduate School of SociologyหรือGraduate School of LettersหรือScience and EngineeringหรือGraduate school of International RelationsหรือGraduate School of Policy scienceหรือGraduate school of Science for Human ServicesหรือGraduate shcool of Core Ethics and Frontier SciencesหรือGraduate school of Language Education and Information ScienceหรือLaw SchoolหรือGraduate School of Technology ManagementหรือGraduate school of Management หรือPublic PolicyหรือImage ArtsหรือSport and Health ScienceหรือInformation Science & EngineeringหรือGraduate School of Life Sciences เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย / เกียวโต / เอกชน

立命館大学 | Ritsumeikan University

Public Policy

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 604-8520
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 1 Suzaku-cho, Nishinokyo, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Office of Independent Graduate Schools at Suzaku
หมายเลขโทรศัพท์ 075-813-8274
หมายเลขแฟกซ์ 075-813-8271
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Public Policy
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(เฉพาะอ่านค้นคว้า)
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ข้อควรระวังอื่นๆ อื่นๆ(You must have proficiency of Japanese language to understand lectures of Graduate School.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปีก่อน 0คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 0คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 300,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 970,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 44,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,314,000
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2016
ประเภทของการสมัคร สมัครในประเทศ
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ธันวาคม 4, 2015
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 15, 2016
วันปิดรับสมัคร มกราคม 29, 2016
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 14, 2016
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 26, 2016
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, ความเรียงสั้น(Short Essay)
หลักสูตร นักศึกษาระดับปริญญาโทประเภทไม่ได้รับหน่วยกิต・ประเภทได้รับหน่วยกิต
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ไม่มี
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ข้อควรระวังอื่นๆ อื่นๆ(You must have proficiency of Japanese language to understand lectures of Graduate School.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2014 0คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 0คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 10,000
ค่าแรกเข้า เยน 36,000
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
The tuition is 21,000 yen for 1 unit (1 subject is 2 units).
You can register 12 units or less (up to 6 Subjects).
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2015
ประเภทของการสมัคร ภาคต้น
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มีนาคม 25, 2015
วันปิดรับสมัคร มีนาคม 27, 2015
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 31, 2015
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2015
ประเภทของการสมัคร ภาคปลาย
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร สิงหาคม 31, 2015
วันปิดรับสมัคร กันยายน 2, 2015
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ต้องสอบถามรายละเอียดของกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร

วันที่อัพเดตล่าสุด: พฤษภาคม 29, 2015


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2016 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม