Graduate school of Management | Ritsumeikan University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Graduate school of Management

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับRitsumeikan University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นLawหรือGraduate School of EconomicsหรือBusiness AdministrationหรือGraduate School of SociologyหรือGraduate School of LettersหรือGraduate School of Science and EngineeringหรือGraduate school of International RelationsหรือGraduate School of Policy scienceหรือGraduate school of Science for Human ServicesหรือGraduate shcool of Core Ethics and Frontier SciencesหรือGraduate school of Language Education and Information ScienceหรือLaw SchoolหรือGraduate School of Technology ManagementหรือGraduate school of Management หรือImage ArtsหรือSport and Health ScienceหรือInformation Science & EngineeringหรือGraduate School of Life Sciencesหรือ เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย / เกียวโต / เอกชน

立命館大学 | Ritsumeikan University

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Graduate school of Management

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 567-8570
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 1 Suzaku-cho, Nishinokyo, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Professional School Office
หมายเลขโทรศัพท์ 072-665-2101
หมายเลขแฟกซ์ 072-665-2109
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง
หลักสูตร หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ
วิชาเอก Management
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
ทดสอบเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ใช้การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ต้องผ่านระดับ N1(ระดับ1))
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(เฉพาะอ่านค้นคว้า)
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ข้อควรระวังอื่นๆ ไม่ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2016 26คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 26คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 300,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 1,199,400
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 51,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,550,400
หมายเหตุ If you have enrolled in other faculty of Ritsumei kan university orRitsumeikan Asia Pacific univeristy, admission fee is not required.

At graduate school of administrative management. we collect fixed tuition fee and fee by credit numbers.

Other expenses will be a membership fee(only for the fist year of enrollment)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2017
ประเภทของการสมัคร Admission for Int'l Students(Screening in Oct.)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล สิงหาคม 9, 2016
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร สิงหาคม 26, 2016
วันปิดรับสมัคร กันยายน 9, 2016
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 1, 2016
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 14, 2016
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, หลักสูตรเฉพาะ(ตอบเป็นภาษาญี่ปุ่น), สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2017
ประเภทของการสมัคร Admission for Int'l Students(Screening in Feb 2017.)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ธันวาคม 6, 2016
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 16, 2016
วันปิดรับสมัคร มกราคม 13, 2017
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 4, 2017
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 17, 2017
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, หลักสูตรเฉพาะ(ตอบเป็นภาษาญี่ปุ่น), สัมภาษณ์

วันที่อัพเดตล่าสุด: พฤษภาคม 26, 2016


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม