Business School | Doshisha University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Business School

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับDoshisha University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นGraduate school of TheologyหรือLettersหรือLawหรือEconomicsหรือCommerceหรือScience and Engineering หรือPolicy and ManagementหรือBusiness SchoolหรือSocial StudiesหรือCulture and Information ScienceหรือGlobal StudiesหรือHealth and Sports ScienceหรือLife and Medical SciencesหรือPsychologyหรือGraduate school of Brain ScienceหรือInternational Science and Technology CourseหรือBusiness School (Master's Degree Program, Global Business and Management Studies) หรือLaw School เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย / เกียวโต / เอกชน

同志社大学 | Doshisha University

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Business School

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 602-8580
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม Karasuma-Higashi-iru, Imadegawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto-shi
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม International Admissions Office, International Student Section, International Center
หมายเลขโทรศัพท์ 075-251-3257
หมายเลขแฟกซ์ 075-251-3123
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง
หลักสูตร หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ
วิชาเอก Business
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(เฉพาะอ่านค้นคว้า)
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 15 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ไม่ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
อื่นๆ(As a principle, you must have working experience of 3 years or longer and had passed N1 of JLPT at 2014, 2015, or 2016. If your resident status is "permanent residence", N1 of JLPT is not required.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2016 82คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 75คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 15,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 49,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 220,000
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
Tuition: 49,000 yen for 1 unit at 2017
Content of "Other expenses": 220,000 yen for 1 term as education enhancement fee
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2017
ประเภทของการสมัคร Autumn Exam (Application in and outside Japan)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล สิงหาคม 5, 2016
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 5, 2016
วันปิดรับสมัคร กันยายน 14, 2016
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 30, 2016
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 11, 2016
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2017
ประเภทของการสมัคร Spring Exam (Application in Japan)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ธันวาคม 6, 2016
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 6, 2017
วันปิดรับสมัคร มกราคม 13, 2017
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 11, 2017 , กุมภาพันธ์ 12, 2017
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 22, 2017
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ต้องสอบถามรายละเอียดของกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay)

วันที่อัพเดตล่าสุด: กรกฏาคม 13, 2016


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม