Social Welfare | Nihon Fukushi University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Social Welfare

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับNihon Fukushi University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นSocial WelfareหรือSocial Well-Being and Development Doctor's Degree ProgramsหรือHealth and Social Services Management เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย / ไอจิ / เอกชน

日本福祉大学 | Nihon Fukushi University

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Nihon Fukushi University หัวข้อวิจัยรายการ

Social Welfare

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 460-0012
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 5-22-35 Chiyoda, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Graduate School Office
หมายเลขโทรศัพท์ 052-242-3050
หมายเลขแฟกซ์ 052-242-3072
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง, มีหลักสูตร・วิชาเอกด้านการสร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Clinical Psychology, Social Welfare(Through Distance Education)
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(Copyได้)
เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(ส่งทางไปรษณีย์ได้)
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจะพิจารณาเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2016 0คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 0คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 180,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 810,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 141,750
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,131,750
หมายเหตุ We stopped recruitment of students at Master's course of Social Welfare (daytime commuting) from 2015.

Foreigners will be admitted at Major of Social Welfare (distance learning) and Major of Clinical Psychology (night commuting) if they meet eligibility to apply. However, there are not privileges for international students (exemption of tuition, scholarship) and special entrance exam for international students on Major of Social Welfare (distance learning) and Major of Clinical Psychology. You cannot get College Student visa by admission at the 2 Majors.

From 2015, there will be not Master's course with privileges for international students and special entrance exam for international students.

Only at Doctoral course of Social Well-Being and Development (Majors of Social Welfare and Healthcare Management), there are privileges for international students and special entrance exam for international students from 2015.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ตุลาคม 3, 2016
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 24, 2016 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 5, 2016 ~ พฤศจิกายน 6, 2016
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 12, 2016
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), หลักสูตรเฉพาะ(ตอบเป็นภาษาญี่ปุ่น), สัมภาษณ์, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 10, 2017
วันปิดรับสมัคร มกราคม 23, 2017 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 4, 2017 ~ กุมภาพันธ์ 5, 2017
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 10, 2017
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), หลักสูตรเฉพาะ, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2017
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ธันวาคม 20, 2016
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 5, 2017
วันปิดรับสมัคร มกราคม 20, 2017 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 10, 2017
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร
หลักสูตร นักศึกษาวิจัยระดับปริญญาโท
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ไม่มี
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ข้อควรระวังอื่นๆ ไม่ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2016 0คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 0คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 9,000
ค่าแรกเข้า เยน 16,500
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 38,500
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 55,000
หมายเหตุ Application guidelines for research students will be published on the graduate school's website.
Application period: Mid to Late February
Announcement of results: March
Admission: April
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2016
ประเภทของการสมัคร Research student application in 2016
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 1, 2016
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 19, 2016 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันประกาศผลสอบ มีนาคม, 2016
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร
หลักสูตร นักศึกษาระดับปริญญาโทประเภทไม่ได้รับหน่วยกิต・ประเภทได้รับหน่วยกิต
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ไม่มี
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2016 0คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 0คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
หมายเหตุ 「ค่าใช้จ่ายอื่นๆ」ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากแตกต่างกันตามวิชาเอก
ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
There is no auditor system of students from outside the university (the auditor system applies only to students of our university).
We have courses for non-degree students.
Application: 1st and 2nd at 1 year
Screening fee: 10,000 yen for 1 year
Registration fee: 20,000 yen for 1 year
Tuition fee: 10,000 yen for 1 unit. (You can take up to 12 units for 1 year)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2016
ประเภทของการสมัคร ภาคต้น
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มีนาคม, 2016
วันปิดรับสมัคร มีนาคม, 2016
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร

วันที่อัพเดตล่าสุด: ตุลาคม 28, 2016


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม