Life Science | The Graduate University for Advanced Studies(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Life Science

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับThe Graduate University for Advanced Studies,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นCultural and Social StudiesหรือLife ScienceหรือAdvanced SciencesหรือPhysical SciencesหรือHigh Energy Accelerator ScienceหรือMultidisciplinary Sciences เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย / คานากาวา / รัฐบาล

総合研究大学院大学 | The Graduate University for Advanced Studies

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Life Science

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 240-0193
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม Shonan Kokusai Mura, Hayama-machi, Miura-gun, Kanagawa
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Student Welfare Office, Educational Affairs Section
หมายเลขโทรศัพท์ 046-858-1525 or 1526
หมายเลขแฟกซ์ 046-858-1541
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Genetics, Basic Biology, Physiological Sciences
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 15 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
อื่นๆ(5-year doctoral-course )
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 5,750
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 853,550
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
For all majors, the examination for admission at October 2014 is conducted at the same schedule of the 1st examination for admission at April 2015.
ประเภทของการสมัคร Genetics: Admission at April 2015 (1st)/October 2014
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 27, 2014
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 3, 2014
วันสอบคัดเลือก สิงหาคม 2, 2014 ~ สิงหาคม 4, 2014
วันประกาศผลสอบ สิงหาคมปลายเดือน, 2014
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์, สัมภาษณ์, ความเรียงสั้น(Short Essay)
ประเภทของการสมัคร Basic Biology: Admission at April 2015 (1st)/October 2014
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 27, 2014
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 3, 2014
วันสอบคัดเลือก สิงหาคม 5, 2014 ~ สิงหาคม 6, 2014
วันประกาศผลสอบ สิงหาคมปลายเดือน, 2014
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, ความเรียงสั้น(Short Essay)
ประเภทของการสมัคร Physiological Sciences: Admission at April 2015 (1st)/October 2014
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 27, 2014
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 3, 2014
วันสอบคัดเลือก สิงหาคม 19, 2014 ~ สิงหาคม 20, 2014
วันประกาศผลสอบ สิงหาคมปลายเดือน, 2014
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2015
ประเภทของการสมัคร Genetics: Admission at April 2015 (2nd)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 12, 2014
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 18, 2014
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 3, 2015 ~ กุมภาพันธ์ 5, 2015
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ปลายเดือน, 2015
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2015
ประเภทของการสมัคร Basic Biology: Admission at April 2015 (2nd)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 12, 2014
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 18, 2014
วันสอบคัดเลือก มกราคม 29, 2015 ~ มกราคม 30, 2015
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ปลายเดือน, 2015
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2015
ประเภทของการสมัคร Physiological Sciences: Admission at April 2015 (2nd)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 5, 2014
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 11, 2014
วันสอบคัดเลือก มกราคม 20, 2015 ~ มกราคม 21, 2015
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ปลายเดือน, 2015
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, ความเรียงสั้น(Short Essay)
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Genetics, Basic Biology, Physiological Science
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,หรือจบหลักสูตร16ปีขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศแล้วประกอบอาชีพด้านการวิจัยในมหาวิทยาลัย,สถาบันวิจัยในต่างประเทศตั้งแต่2ปีขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 18 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 3,620
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 851,420
หมายเหตุ 「ค่าใช้จ่ายอื่นๆ」ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากแตกต่างกันตามวิชาเอก
ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
For all majors, Examination for October 2014 admission is conducted at the same schedule of the 1st examination for April 2015 admission.
ประเภทของการสมัคร Genetic: Admission at April 2015 (1st)/October 2014
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 27, 2014
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 3, 2014
วันสอบคัดเลือก สิงหาคม 2, 2014 ~ สิงหาคม 4, 2014
วันประกาศผลสอบ สิงหาคมปลายเดือน, 2014
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์, ความเรียงสั้น(Short Essay)
ประเภทของการสมัคร Basic Biology: Admission at April 2015 (1st)/October 2014
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 27, 2014
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 3, 2014
วันสอบคัดเลือก สิงหาคม 5, 2014 ~ สิงหาคม 6, 2014
วันประกาศผลสอบ สิงหาคมปลายเดือน, 2014
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
ประเภทของการสมัคร Physiological Science: Admission at April 2015 (1st)/October 2014
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 27, 2014
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 3, 2014
วันสอบคัดเลือก สิงหาคม 19, 2014 ~ สิงหาคม 20, 2014
วันประกาศผลสอบ สิงหาคมปลายเดือน, 2014
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2014
ประเภทของการสมัคร Genetic: Admission at April 2015 (2nd)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 12, 2014
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 18, 2014
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 3, 2015 ~ กุมภาพันธ์ 5, 2015
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ปลายเดือน, 2015
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2015
ประเภทของการสมัคร Basic Biology: Admission at April 2015 (2nd)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 12, 2014
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 18, 2014
วันสอบคัดเลือก มกราคม 29, 2015 ~ มกราคม 30, 2015
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ปลายเดือน, 2015
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2015
ประเภทของการสมัคร Physiological: Admission at April 2015 (2nd)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 5, 2014
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 11, 2014
วันสอบคัดเลือก มกราคม 20, 2015 ~ มกราคม 21, 2015
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ปลายเดือน, 2015
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์

วันที่อัพเดตล่าสุด: มิถุนายน 26, 2014


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม