ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | Graduate School of International Relations | International University of Japan(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Graduate School of International Relations

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยInternational University of Japan JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation สำหรับท่านที่กำลังค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับInternational University of Japanต้องเข้าชมเวบไซต์นี้เนื่องจากมีรายละเอียดของแต่ละสาขาวิจัยเช่นGraduate School of International RelationsหรือGraduate School of International ManagementของInternational University of Japanเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย

บัณฑิตวิทยาลัย / นิอิกาตะ / เอกชน

国際大学 | International University of Japan

ติดต่อสอบถาม
ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำบัณฑิตวิทยาลัย

IUJ is a graduate school where the world gathers.

The International University of Japan (IUJ) aims to cultivate future global leaders capable of finding practical solutions to the various global issues facing the world. With the support from the economical and educational communities, as well as the local Niigata community, IUJ was founded in 1982 as the nation’s first graduate school in which all courses are offered in English. Since its inception IUJ has implemented a September enrollment system, opening its doors to students from around the globe.
On a campus rich in nature, students from over 40 countries and regions around the globe live together in an environment that fosters friendly competition around the clock, and the chance to build lasting friendships and networks that continue on long after course completion. The university boasts an alumni of over 3,800 students, from 115 different countries, currently working successfully around the globe.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

International University of Japan หัวข้อวิจัยรายการ

ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

Graduate School of International Relations

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำสาขาวิจัย ดาวน์โหลดใบสมัคร

【International University of Japan (IUJ)】Info. Session in Tokyo on Saturday, April 8
IUJ will hold the Info. Session at IUJ Tokyo office on Saturday, April 8, which includes explanation about IUJ, Admissions and Scholarships, IUJ DVD, story of IUJ experience by Alumni and Individual Inquires. It will be a nice chance to know more about IUJ. Please apply now for your participation.

For more detail and application form, please see the Info. Session news which is available at:
http://www.iuj.ac.jp/20170317/

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลสาขาวิจัย
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา

Office of Student Services

In addition to academic support the Office of Student Services also offers students assistance with the following:

 Before Enrollment
Application support for visa, status of residence, alien registration, health and accident insurance.
Support desk for Japanese government scholarship students
Provision of information for all enrollees

 Student Life
Pre-course orientation (provision of information on living and studying on campus and in Japan)
Assist with accommodation support – student dormitory, apartment etc.
Issuance of student ID, student discount card and verification of scholarship.
Student health management
Support for extra curricular activities on and off campus
Internship and job hunting support
Strengthening of alumni networks etc.

The Office also helps students with information regarding insurance, licenses and other things not provided in the above list of direct services. Students can also come to seek advice on private or personal matters.

http://www.iuj.ac.jp/oss/

Career Support

IUJ offers detailed and thorough career support to each and every student looking for a job or internship. This includes individual consultations, various workshops and career related classes, and events with faculty and IUJ alumni. Students can also get help with writing an English resume to be sent off to companies and organizations, and to upload onto an Online Resume Bank. In addition, IUJ holds On Campus Recruiting every year between the middle of January and the middle of February, during which time HR personnel from various companies are invited directly to the campus to hold company explanation sessions and employment interviews for job and internship positions.
http://www.iuj.ac.jp/career/

Graduate Student Organization – Executive Committee (GSO-EC)

The GSO-EC, a multinational committee elected every year by ballot, organizes and runs various events aimed at enriching the student life of IUJ students, such as the International Festival, IUJ Olympics, and Ski Competition. The committee also supports various club activities and all students, family, faculty and staff are welcome to join the various clubs, which include basketball, soccer, volleyball, badminton, iaido, yoga, finance and photography.
http://cms.iuj.ac.jp/gso/category/about-gso/

UONUMA Association for Multicultural Exchange (UMEX)

The UONUMA Association for Multicultural Exchange holds an UMEX Salon every Saturday from 1pm to 3pm at the IUJ Student Dormitory.
While the Salon revolves mainly around exchange students having Japanese lessons with Japanese conversation partners, UMEX also offers programs organized by Japanese exchange advisors, beginner Japanese classes, beginner English classes, multicultural understanding workshops, presentations by exchange students about their home countries, Japanese culture classes, and an official document translation service project for exchange students and other foreigners living in the area. The UMEX Salon also organizes bus tours and, as you would expect in a region famous for rice production, rice-harvesting tours.
http://www.umex.ne.jp/E/

Around Campus

IUJ Olympics

International Festival


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

What is the best experience of you at studying in Japan?


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม