แนะนำสถานที่ | Graduate School of International Relations | International University of Japan(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Graduate School of International Relations

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยInternational University of Japan JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation สำหรับท่านที่กำลังค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับInternational University of Japanต้องเข้าชมเวบไซต์นี้เนื่องจากมีรายละเอียดของแต่ละสาขาวิจัยเช่นGraduate School of International RelationsหรือGraduate School of International ManagementของInternational University of Japanเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย

บัณฑิตวิทยาลัย / นิอิกาตะ / เอกชน

国際大学 | International University of Japan

ติดต่อสอบถาม
ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำบัณฑิตวิทยาลัย

IUJ is a graduate school where the world gathers.

The International University of Japan (IUJ) aims to cultivate future global leaders capable of finding practical solutions to the various global issues facing the world. With the support from the economical and educational communities, as well as the local Niigata community, IUJ was founded in 1982 as the nation’s first graduate school in which all courses are offered in English. Since its inception IUJ has implemented a September enrollment system, opening its doors to students from around the globe.
On a campus rich in nature, students from over 40 countries and regions around the globe live together in an environment that fosters friendly competition around the clock, and the chance to build lasting friendships and networks that continue on long after course completion. The university boasts an alumni of over 3,800 students, from 115 different countries, currently working successfully around the globe.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

International University of Japan หัวข้อวิจัยรายการ

ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

Graduate School of International Relations

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำสาขาวิจัย ดาวน์โหลดใบสมัคร

【International University of Japan (IUJ)】Info. Session in Tokyo on Saturday, April 8
IUJ will hold the Info. Session at IUJ Tokyo office on Saturday, April 8, which includes explanation about IUJ, Admissions and Scholarships, IUJ DVD, story of IUJ experience by Alumni and Individual Inquires. It will be a nice chance to know more about IUJ. Please apply now for your participation.

For more detail and application form, please see the Info. Session news which is available at:
http://www.iuj.ac.jp/20170317/

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลสาขาวิจัย
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

แนะนำสถานที่

Research Institute

The Research Institute is involved with an array of activities aimed at supporting and stimulating academic and research related activities at the International University of Japan. The function of the Research Institute, which has really only just begun to strengthen research activities inline with the mission of IUJ and the Institute, is focusing primarily on policy-orientated research projects aimed at finding resolutions to global issues faced by Japan and the rest of the world. For this reason, the Research Institute also provides assistance and support for joint research, including exchange and collaboration with overseas universities and research institutes.
http://www.iuj.ac.jp/research/

Matsushita Library and Information Center

The MLIC houses a collection of approximately 100,000 volumes, 80% of which are western publications. During term time the library is open until midnight. A meta-search engine allows online users access to a vast array of academic periodicals and journals. Users can also use their university network ID to access complete texts of 30,000 e-journal titles, both on and off the campus.
http://www.iuj.ac.jp/library/

Computer Room

IUJ provides students the following computer network environments.

1. There are a total of 110 computers in the two PC rooms located in the library and and computer lounges in the student dormitories (SD2/SD3). Students have 24-hour free access to the internet and campus network service. There is also a separate PC room for students in the E-Business Management Program.
2. A Gigabit backbone network provides a high-speed network for users on campus.
3. Access to approximately 30 online databases.
4. Permanent internet access in each of the dorm rooms (cable LAN / wireless LAN)
5. Access to campus-shared folders and online databases from off campus.
6. Numerous LAN cable ports in the library and PC room, as well as the most up-to-date high-speed wireless LAN connection available in the library, PC rooms, study halls, student dormitory lounge, gymnasium and snack lounge.
7. All students are provided with their own network ID, e-mail address and personal folder on Google Drive.
8. The PCs in the computer rooms are all installed with the English version of Windows7 (can also input in Japanese)
9. Software, including Microsoft Office 2010 and Symantec antivirus software is provided free of charge.
http://www.iuj.ac.jp/mlic-cs/

Student Dormitory

The student dormitory is a place where students deepen their experiences as global citizens, a place where male and female students of all nationalities live together freely, interacting with other students from both within Japan and abroad. The dorm has 300 private single rooms and 18 family units. The shared lounges and kitchens used by students in the single rooms often turn into places of exchange and discussion amongst students. As a general rule all students reside in the student dorms, with only a handful of students living in nearby apartments.

Gymnasium, Tennis Court, etc.

The gymnasium is open between 7am and midnight. The tennis court can be used anytime without a reservation until 10pm. There is a BBQ area beside the tennis courts and the expansive campus overlooking the Hakkai mountains is an ideal place for jogging.

Matsushita Library and Information Center (MLIC)

Student Dormitory

Around Campusรายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

Please give brief words for students hesitating to study in Japan


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม