มนุษยศาสตร์ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > มนุษยศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชา มนุษยศาสตร์

มนุษยศาสตร์

วิเคราะห์ “มนุษย์” จากหลากหลายมุมมอง

วิทยาศาสตร์มนุษย์ เป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างใหม่ ซึ่งวิจัยเกี่ยวกับว่า “มนุษย์คืออะไร” กลุ่มเป้าหมายการวิจัยก็คือตัวมนุษย์ โดยวิจัยจากหลากหลายแง่มุม เช่น เมื่อมองที่สภาพแวดล้อมกับความประพฤติของมนุษย์ ก็จะเป็นการศึกษาจากหลากหลายสาขา ทั้งแง่มุมของมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และธรรมชาติวิทยา ยิ่งศึกษาจากหลายแง่มุม ก็จะยิ่งวิเคราะห์มนุษย์ออกได้เป็นหลากหลายหมวดหมู่ ซึ่งเป็นเสน่ห์ของสาขาวิทยาศาสตร์มนุษย์ ขอบเขตการวิจัยแบ่งเป็น 3 สาขาหลัก ได้แก่ จิตวิทยา สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการเรียนอื่นๆ เช่น หลักพฤติกรรมและความคิด วัฒนธรรมมนุษย์ การดำรงชีวิตในระบบนิเวศน์ และมนุษย์กับสื่ออีกด้วย เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็นเป้าหมายการศึกษาของวิทยาศาสตร์มนุษย์ทั้งสิ้น ดังนั้นจึงเป็นศาสตร์ที่มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความเคลื่อนไหวของสังคม เนื่องจากยังเป็นสาขาใหม่ จึงไม่อาจะกล่าวได้ว่าเป็นสาขาที่มีแบบแผนชัดเจน แต่นั่นก็หมายถึงสามารถวางแนวทางวิจัยที่แปลกใหม่ได้ จึงได้รับความสนใจจากหลากหลายแง่มุม

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

神戸学院大学 | Kobe Gakuin University

Kobe Gakuin University was founded in the spiri...

Kobe Gakuin University

岡山大学 | Okayama University

Okayama University boasts one of Japan's larges...

Okayama University

大阪教育大学 | Osaka Kyoiku University

Osaka Kyoiku University has over 140 years of h...

Osaka Kyoiku University

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | 武蔵野大学 | Musashino University

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 19...

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ

立教大学 | Rikkyo University

Rikkyo University started its history in 1874 a...

Rikkyo University

早稲田大学 | Waseda University

In today’s increasingly global society, people ...

Waseda University

法政大学 | Hosei University

Global society is constantly in motion, driven ...

Hosei University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม