ออกแบบอุตสาหกรรม | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > ออกแบบอุตสาหกรรม

รายละเอียดสาขาวิชา ออกแบบอุตสาหกรรม

ออกแบบอุตสาหกรรม

ออกแบบความสัมพันธ์ของมนุษย์กับวิศวกรรม

วิศวกรรมออกแบบ เป็นศาสตร์เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายและมีความต้องการสูงขึ้น ทั้งในแง่ประสิทธิภาพและดีไซน์ ในการออกแบบจริงจะใช้ซอฟท์แวร์ที่เรียกว่า CAD ในการร่างแบบ เทคโนโลยีนี้ถูกใช้ในการร่างแบบ เช่น การร่างชิ้นส่วนที่มีความโค้งและซับซ้อนของรถยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ แล้วแสดงภาพอีกด้านขึ้นมาเพื่อแก้ไขปรับปรุง ทั้งย่อและขยายได้อย่างอิสระ จึงถูกใช้อย่างแพร่หลาย และกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าในเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถใช้ความคิดได้อย่างอิสระมากกว่าเมื่อก่อน จากนี้ไป การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายขึ้นของผู้บริโภคน่าจะเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ความต้องการต่อตัวผลิตภัณฑ์ อย่างการใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ การออกแบบโดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม หรือแนวคิด Universal design ที่ไม่ว่าใครก็สามารถใช้งานได้ ก็เพิ่มสูงขึ้น การออกแบบไม่เพียงแค่ประสิทธิภาพและความสวยงาม แต่การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและและรองรับสังคมที่มีผู้สูงอายุมากขึ้น ก็เรียกได้ว่าเป็นโจทย์ที่สำคัญ

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

九州大学 | Kyushu University

In 2014, MEXT has launched “Top Global Universi...

Kyushu University

法政大学 | Hosei University

Global society is constantly in motion, driven ...

Hosei University

Toyo University | 東洋大学

The beginnings of Toyo University can be found ...

Toyo University

首都大学東京 | Tokyo Metropolitan University

In order for students to acquire the real ‘abil...

Tokyo Metropolitan University

筑波大学 | University of Tsukuba

The University of Tsukuba traces its roots back...

University of Tsukuba

芝浦工業大学 | Shibaura Institute of Technology

Since its establishment in 1927, Shibaura Insti...

Shibaura Institute of Technology

福井工業大学 | Fukui University of Technology

Committed to nurturing competent engineers capa...

Fukui University of Technology

日本大学 | Nihon University

Nihon University was formerly the Nihon Law Sch...

Nihon University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม