วิศวกรรมทรัพยากรธรรมชาติ・พลังงาน | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > วิศวกรรมทรัพยากรธรรมชาติ・พลังงาน

รายละเอียดสาขาวิชา วิศวกรรมทรัพยากรธรรมชาติ・พลังงาน

วิศวกรรมทรัพยากรธรรมชาติ・พลังงาน

วิจัยแหล่งพลังงานใต้พื้นพิภพชั้นในของดาวเคราะห์โลก

วิศวกรรมทรัพยากร มีเป้าหมายการวิจัยคือ ทรัพยากรใต้พื้นพิภพที่อยู๋ในชั้นธรณีภาคของโลก โดยศึกษาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรแร่และทรัพยากรพลังงาน อุโมงค์ เขื่อน น้ำบาดาล และสภาพของดินและเปลือกโลก วิศวกรรมพลังงาน พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนการดึงเอาพลังงานออกมา ค้นคว้าเทคโนโลยีที่ใช้น้ำมันดิบหรือถ่านหินอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หรือเทคโนโลยีเพื่อลดสิ่งปฏิกูลหลังการเผาเหล่านั้น นอกจากนั้น การวิจัยเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีพลังงานนิวเคีลยร์ในแง่ความปลอดภัย หรือแง่ต้นทุน ก็เป็นหัวข้อวิจัยที่สำคัญ ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตา กล่าวกันว่า พลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ส่งมาถึงโลกนั้นเพียง 1 ใน 10,000 เท่านั้น แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ยังมีต้นทุนที่สูงอยู่ การวิจัยพัฒนาจึงมีอย่างต่อเนื่อง ในสาขานี้ การค้นพบสสารใหม่หรือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เคยถูกมองว่าเป็นหัวใจสำคัญ แต่จากนี้ไป ไมเพียงแค่การค้นคว้าเทคโนโลยีเท่านั้น วิสัยทัศน์กว้างไกลที่คำนึงถึงผลกระทบและความปลอดภัยที่มีต่อสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งจำเป็น

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

早稲田大学 | Waseda University

In today’s increasingly global society, people ...

Waseda University

東京都市大学 | Tokyo City University

A university is a place that gives you the wing...

Tokyo City University

埼玉大学 | Saitama University

Saitama University opened in 1949, and currentl...

Saitama University

北海道大学 | Hokkaido University

Hokkaido University is one of the oldest, large...

Hokkaido University

関西大学 | Kansai University

There are many possibilities for learning waiti...

Kansai University

日本大学 | Nihon University

Nihon University was formerly the Nihon Law Sch...

Nihon University

筑波大学 | University of Tsukuba

The University of Tsukuba traces its roots back...

University of Tsukuba

同志社大学 | Doshisha University

Our founding spirit consists of three main prin...

Doshisha University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม