วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียดสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ค้นคว้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาที่ค้นคว้าวิจัยตั้งแต่ การออกแบบฮาร์ดแวร์ การวิจัยการผลิต การพัฒนาซอฟแวร์ รวมถึงการวิจัยเทคนิคการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีขอบเขตการเรียนที่กว้างและหลากหลาย คอมพิวเตอร์เป็นระบบที่เปลี่ยนข้อมูลเป็นไฟฟ้าและส่งต่อ จึงมีการเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีวงจรไฟฟ้าซึ่งอยู่ในสาขาฟิสิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะเรียนการประยุกต์ใช้ทฤษฎีนั้น ในด้านของซอฟต์แวร์ ก็จำเป็นต้องความเข้าใจกับอัลกอริธึม(การวางหลักการให้กับโปรแกรม) นอกจากนี้ เพื่อออกแบบให้มนุษย์สามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา หรือกายภาพ ในแง่ระบบความคิดและความสามารถในการแก้ปัญหาของมนุษย์ ประสิทธิภาพในการรับรู้และการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์จึงถูกเรียกว่า วิศวกรรมประสม คอมพิวเตอร์ไปก้าวข้ามการเป็นอุปกรณ์คำนวณไปแล้ว การวิจัยพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่ใกล้เคียงกับสมองของมนุษย์ อาจเรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายตลอดกาลของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

豊橋技術科学大学 | Toyohashi University of Technology

In striving to become an university of internat...

Toyohashi University of Technology

早稲田大学 | Waseda University

In today’s increasingly global society, people ...

Waseda University

帝京大学 | Teikyo University

Teikyo University is a comprehensive institutio...

Teikyo University

上智大学 | Sophia University

Founded by the Jesuits in 1913, Sophia Universi...

Sophia University

首都大学東京 | Tokyo Metropolitan University

In order for students to acquire the real ‘abil...

Tokyo Metropolitan University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม