วิศวกรรมเครื่องกล | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

วิศวกรรมเครื่องกล | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > วิศวกรรมเครื่องกล

รายละเอียดสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล

ค้นคว้าจักรกลที่ดีต่อมนุษย์และโลก

วิศวกรรมเครื่องกล เป็นสาขาที่คิด ออกแบบ และสร้างเครื่องจักรที่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกและอุ่นใจ ที่ผ่านมา สาชาวิศวกรรมเครื่องกลก็เป็นสาขาหนึ่งที่คำนึงถึง “ประสิทธิภาพ” เพื่อมนุษย์เป็นหลัก โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเท่าใดนัก ส่งผลให้ทรัพยากรต้องขาดแคลน และธรรมชาตต้องปนเปื้อน วิศวกรรมเครื่องกลในปัจจุบัน ไม่ได้พัฒนาแค่ความสะดวกสบายแต่เพียงอย่างเดียว ยังคำนึงถึงเครื่องจักรที่สามารถอยู่ร่วมกับโลกได้ หรือเครื่องจักรที่ใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยในการขับเคลื่อน เพื่อการนั้น การร่วมมือกับศาสตร์อื่นๆ เช่น เคมี ไบโอเทคโนโลยี และการแพทย์ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

横浜国立大学 | Yokohama National University

Established in 1949,Yokohama National Universit...

Yokohama National University

立命館大学 | Ritsumeikan University

Founded as a private academy in 1869, Ritsumeik...

Ritsumeikan University

Toyo University | 東洋大学

The beginnings of Toyo University can be found ...

Toyo University

青山学院大学 | Aoyama Gakuin University

Aoyama Gakuin University, since its founding at...

Aoyama Gakuin University

岡山大学 | Okayama University

Okayama University boasts one of Japan's larges...

Okayama University

上智大学 | Sophia University

Founded by the Jesuits in 1913, Sophia Universi...

Sophia University

慶應義塾大学 | Keio University

In 1858, Keio University was founded to provide...

Keio University

明治大学 | Meiji University

Meiji University was founded in January 1881 as...

Meiji University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา