วิศวกรรมเครื่องกล | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

วิศวกรรมเครื่องกล | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > วิศวกรรมเครื่องกล

รายละเอียดสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล

ค้นคว้าจักรกลที่ดีต่อมนุษย์และโลก

วิศวกรรมเครื่องกล เป็นสาขาที่คิด ออกแบบ และสร้างเครื่องจักรที่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกและอุ่นใจ ที่ผ่านมา สาชาวิศวกรรมเครื่องกลก็เป็นสาขาหนึ่งที่คำนึงถึง “ประสิทธิภาพ” เพื่อมนุษย์เป็นหลัก โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเท่าใดนัก ส่งผลให้ทรัพยากรต้องขาดแคลน และธรรมชาตต้องปนเปื้อน วิศวกรรมเครื่องกลในปัจจุบัน ไม่ได้พัฒนาแค่ความสะดวกสบายแต่เพียงอย่างเดียว ยังคำนึงถึงเครื่องจักรที่สามารถอยู่ร่วมกับโลกได้ หรือเครื่องจักรที่ใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยในการขับเคลื่อน เพื่อการนั้น การร่วมมือกับศาสตร์อื่นๆ เช่น เคมี ไบโอเทคโนโลยี และการแพทย์ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

名古屋大学 | Nagoya University

Nagoya University (NU) was first founded in 187...

Nagoya University

横浜国立大学 | Yokohama National University

Established in 1949,Yokohama National Universit...

Yokohama National University

帝京大学 | Teikyo University

Teikyo University is a comprehensive institutio...

Teikyo University

中京大学 | Chukyo University

Comprising 11 faculties, 18 academic department...

Chukyo University

上智大学 | Sophia University

Founded by the Jesuits in 1913, Sophia Universi...

Sophia University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา