วิศวกรรมเครื่องกล | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > วิศวกรรมเครื่องกล

รายละเอียดสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล

ค้นคว้าจักรกลที่ดีต่อมนุษย์และโลก

วิศวกรรมเครื่องกล เป็นสาขาที่คิด ออกแบบ และสร้างเครื่องจักรที่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกและอุ่นใจ ที่ผ่านมา สาชาวิศวกรรมเครื่องกลก็เป็นสาขาหนึ่งที่คำนึงถึง “ประสิทธิภาพ” เพื่อมนุษย์เป็นหลัก โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเท่าใดนัก ส่งผลให้ทรัพยากรต้องขาดแคลน และธรรมชาตต้องปนเปื้อน วิศวกรรมเครื่องกลในปัจจุบัน ไม่ได้พัฒนาแค่ความสะดวกสบายแต่เพียงอย่างเดียว ยังคำนึงถึงเครื่องจักรที่สามารถอยู่ร่วมกับโลกได้ หรือเครื่องจักรที่ใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยในการขับเคลื่อน เพื่อการนั้น การร่วมมือกับศาสตร์อื่นๆ เช่น เคมี ไบโอเทคโนโลยี และการแพทย์ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

中央大学 | Chuo University

Chuo University was founded as the Igirisu Hori...

Chuo University

法政大学 | Hosei University

Global society is constantly in motion, driven ...

Hosei University

立命館大学 | Ritsumeikan University

Founded as a private academy in 1869, Ritsumeik...

Ritsumeikan University

明治大学 | Meiji University

Meiji University was founded in January 1881 as...

Meiji University

筑波大学 | University of Tsukuba

The University of Tsukuba traces its roots back...

University of Tsukuba

Toyo University | 東洋大学

The beginnings of Toyo University can be found ...

Toyo University

大阪大学 | Osaka University

Osaka University continues to renew itself, bre...

Osaka University

神奈川大学 | Kanagawa University

Kanagawa University is a multidiscipline univer...

Kanagawa University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม