วิศวกรรมเครื่องกล | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

วิศวกรรมเครื่องกล | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > วิศวกรรมเครื่องกล

รายละเอียดสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล

ค้นคว้าจักรกลที่ดีต่อมนุษย์และโลก

วิศวกรรมเครื่องกล เป็นสาขาที่คิด ออกแบบ และสร้างเครื่องจักรที่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกและอุ่นใจ ที่ผ่านมา สาชาวิศวกรรมเครื่องกลก็เป็นสาขาหนึ่งที่คำนึงถึง “ประสิทธิภาพ” เพื่อมนุษย์เป็นหลัก โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเท่าใดนัก ส่งผลให้ทรัพยากรต้องขาดแคลน และธรรมชาตต้องปนเปื้อน วิศวกรรมเครื่องกลในปัจจุบัน ไม่ได้พัฒนาแค่ความสะดวกสบายแต่เพียงอย่างเดียว ยังคำนึงถึงเครื่องจักรที่สามารถอยู่ร่วมกับโลกได้ หรือเครื่องจักรที่ใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยในการขับเคลื่อน เพื่อการนั้น การร่วมมือกับศาสตร์อื่นๆ เช่น เคมี ไบโอเทคโนโลยี และการแพทย์ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

中央大学 | Chuo University

Chuo University was founded as the Igirisu Hori...

Chuo University

大阪大学 | Osaka University

Osaka University continues to renew itself, bre...

Osaka University

名古屋大学 | Nagoya University

Nagoya University (NU) was first founded in 187...

Nagoya University

筑波大学 | University of Tsukuba

The University of Tsukuba traces its roots back...

University of Tsukuba

東京都市大学 | Tokyo City University

A university is a place that gives you the wing...

Tokyo City University

慶應義塾大学 | Keio University

In 1858, Keio University was founded to provide...

Keio University

福井工業大学 | Fukui University of Technology

Committed to nurturing competent engineers capa...

Fukui University of Technology

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา