ข้อมูลสารสนเทศ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลสารสนเทศ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > ข้อมูลสารสนเทศ

รายละเอียดสาขาวิชา ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ

วิจัยศึกษาการประยุกต์ใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์สารสนเทศ เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลโดยมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน ซึ่งแต่เดิมพัฒนามาจากคณิตศาสตร์ประยุกต์ เช่น ความน่าจะเป็น การประมวลผล หรือกฎการทำให้เหมาะสม ด้วยการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมข้อมูลในปัจจุบันซึ่งมีพื้นฐานมาจากการพัฒนาของสมองกลอย่างคอมพิวเตอร์ กล่าวกันว่าจะทำให้ศาสตร์นี้ยิ่งกลายเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้น

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

大阪大学 | Osaka University

Osaka University continues to renew itself, bre...

Osaka University

名古屋大学 | Nagoya University

Nagoya University (NU) was first founded in 187...

Nagoya University

筑波大学 | University of Tsukuba

The University of Tsukuba traces its roots back...

University of Tsukuba

龍谷大学 | Ryukoku University

Founded in 1639 as a seminary of the Honganji T...

Ryukoku University

東京都市大学 | Tokyo City University

A university is a place that gives you the wing...

Tokyo City University

秀明大学 | Shumei University

Japanese language lessons are compulsory in the...

Shumei University

岡山大学 | Okayama University

Okayama University boasts one of Japan's larges...

Okayama University

同志社大学 | Doshisha University

Our founding spirit consists of three main prin...

Doshisha University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา