ธรณีศาสตร์ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > ธรณีศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชา ธรณีศาสตร์

ธรณีศาสตร์

ไขปริศนาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เพื่อปกป้องโลกในศตวรรษที่ 21

วิทยาศาสตร์โลก มีเป้าหมายการวิจัยหลักคือดาวเคราะห์โลกก็จริง แต่ปัจจุบันเริ่มมีการวิจัยดาวเคราะห์อื่นๆควบคู่กันไปด้วย เนื่องจากการวิจัยส่วนชั้นในของโลกหรือจุดกำเนิดของมัน จำเป็นต้องใช้ความรู้ที่ได้จากดาวเคราะห์อื่นๆ หรือดวงจันทร์ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์โลก มีเป้าหมายการวิจัยครอบคลุมประวัติศาสตร์ของโลกในทุกส่วนตั้งแต่ การกำเนิดของดาวเคราะห์โลก ไปจนถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงผืนทวีป ทะเลลึก พฤติกรรมของภูเขาไฟ หรือแร่ธรรมชาติต่างๆ นอกจากนี้ยังมีโครงการวิจัยนานาชาติในระดับโลกซึ่งเป็นการร่วมมือของนักวิจัยจากหลายประเทศทั่วโลก เช่น การเฝ้าสังเกตขั้วโลกใต้ หรือการเฝ้าสังเกตใต้ทะเลลึกเพื่อการวิจัยลักษณะภูมิประเทศใต้ทะเล เป็นต้น ปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆที่ถูกศึกษาในวิทยาศาสตร์โลก ยังมีการตรวจวัดต่างๆตามหลักฟิสิกส์และเคมีอีกด้วย ดังที่กล่าวมาก วิทยาศาสตร์โลกซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ “ดาวเคราะห์โลก” เป็นศาสตร์ไม่สามารถตัดขาดจากศาสตร์อื่นๆได้

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

日本大学 | Nihon University

Nihon University was formerly the Nihon Law Sch...

Nihon University

首都大学東京 | Tokyo Metropolitan University

In order for students to acquire the real ‘abil...

Tokyo Metropolitan University

筑波大学 | University of Tsukuba

The University of Tsukuba traces its roots back...

University of Tsukuba

九州大学 | Kyushu University

In 2014, MEXT has launched “Top Global Universi...

Kyushu University

北海道大学 | Hokkaido University

Hokkaido University is one of the oldest, large...

Hokkaido University

岡山大学 | Okayama University

Okayama University boasts one of Japan's larges...

Okayama University

大阪大学 | Osaka University

Osaka University continues to renew itself, bre...

Osaka University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม