เคมี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > เคมี

รายละเอียดสาขาวิชา เคมี

เคมี

วิจัยศึกษาการเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาของสสารต่างๆอย่างลึกซึ้ง

เคมี เป็นศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโครงสร้างหรือคุณสมบัติต่างๆของสสาร และยังศึกษาเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงหรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างสสารอีกด้วย การทดลองปฏิบัติจริงจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ภาควิชาเคมี มีทั้งสาขา "เคมีฟิสิกส์" ที่ศึกษาถึงในระดับโมเลกุลหรืออะตอมของสสารในรูปแบบของแข็งหรือของเหลวต่างๆ “ชีวเคมี” ที่ศึกษาปฏิกิริยาชีวิตและสสารของสิ่งมีชีวิตอย่างโปรตีนหรือกรดนิวเคลิก และออกซินเจน และยังมี “อนินทรีย์เคมี” “อินทรีย์เคมี “และ “เคมีวิเคราะห์”อีกด้วย ในปัจจุบัน การศึกษาวิชาในช่วงคาบเกี่ยวของแต่ละสาขาได้พัฒนาไปมาก เช่น การวิจัยพัฒนาคริสตัลเหลว (Liquid Crystal) ซึ่งใช้ในการผลิตจอแสดงผลดิจิตอลในนาฬิกาหรือโทรศัพท์มือถือ หรือโมเลกุลที่มีความสามารถดูดซับสูงซึ่งใช้ในการผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูป เป็นต้น นอกจากนี้วิทยาศาสตร์เคมียังมีบทบาทมากในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การวิจัยเพื่อพัฒนาปุ๋ยที่ไม่ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ไม่เพียงแค่วิทยาศาสตร์เคมีเท่านั้น สาขาวิชาในด้านฟิสิกส์ทั้งหมด เกิดจากการลองผิดลองถูกนับครั้งไม่ถ้วน ซึ่งเห็นได้จากผลการวิจัยในแนวหน้าเหล่านี้ที่มีแต่สิ่งที่สั่นสะเทือนความรู้เดิมๆทั้งสิ้น ความพยายามที่จะไขข้อข้องใจในที่สิ่งที่ไม่รู้แจ้งด้วยตนเอง จึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการวิจัยด้านเคมี

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

上智大学 | Sophia University

Founded by the Jesuits in 1913, Sophia Universi...

Sophia University

首都大学東京 | Tokyo Metropolitan University

In order for students to acquire the real ‘abil...

Tokyo Metropolitan University

九州大学 | Kyushu University

In 2014, MEXT has launched “Top Global Universi...

Kyushu University

北海道大学 | Hokkaido University

Hokkaido University is one of the oldest, large...

Hokkaido University

横浜国立大学 | Yokohama National University

Established in 1949,Yokohama National Universit...

Yokohama National University

立教大学 | Rikkyo University

Rikkyo University started its history in 1874 a...

Rikkyo University

埼玉大学 | Saitama University

Saitama University opened in 1949, and currentl...

Saitama University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม