เคมี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

เคมี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > เคมี

รายละเอียดสาขาวิชา เคมี

เคมี

วิจัยศึกษาการเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาของสสารต่างๆอย่างลึกซึ้ง

เคมี เป็นศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโครงสร้างหรือคุณสมบัติต่างๆของสสาร และยังศึกษาเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงหรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างสสารอีกด้วย การทดลองปฏิบัติจริงจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ภาควิชาเคมี มีทั้งสาขา "เคมีฟิสิกส์" ที่ศึกษาถึงในระดับโมเลกุลหรืออะตอมของสสารในรูปแบบของแข็งหรือของเหลวต่างๆ “ชีวเคมี” ที่ศึกษาปฏิกิริยาชีวิตและสสารของสิ่งมีชีวิตอย่างโปรตีนหรือกรดนิวเคลิก และออกซินเจน และยังมี “อนินทรีย์เคมี” “อินทรีย์เคมี “และ “เคมีวิเคราะห์”อีกด้วย ในปัจจุบัน การศึกษาวิชาในช่วงคาบเกี่ยวของแต่ละสาขาได้พัฒนาไปมาก เช่น การวิจัยพัฒนาคริสตัลเหลว (Liquid Crystal) ซึ่งใช้ในการผลิตจอแสดงผลดิจิตอลในนาฬิกาหรือโทรศัพท์มือถือ หรือโมเลกุลที่มีความสามารถดูดซับสูงซึ่งใช้ในการผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูป เป็นต้น นอกจากนี้วิทยาศาสตร์เคมียังมีบทบาทมากในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การวิจัยเพื่อพัฒนาปุ๋ยที่ไม่ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ไม่เพียงแค่วิทยาศาสตร์เคมีเท่านั้น สาขาวิชาในด้านฟิสิกส์ทั้งหมด เกิดจากการลองผิดลองถูกนับครั้งไม่ถ้วน ซึ่งเห็นได้จากผลการวิจัยในแนวหน้าเหล่านี้ที่มีแต่สิ่งที่สั่นสะเทือนความรู้เดิมๆทั้งสิ้น ความพยายามที่จะไขข้อข้องใจในที่สิ่งที่ไม่รู้แจ้งด้วยตนเอง จึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการวิจัยด้านเคมี

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

岡山大学 | Okayama University

Okayama University boasts one of Japan's larges...

Okayama University

横浜国立大学 | Yokohama National University

Established in 1949,Yokohama National Universit...

Yokohama National University

日本大学 | Nihon University

Nihon Law University, the predecessor of Nihon ...

Nihon University

名古屋大学 | Nagoya University

Nagoya University (NU) was first founded in 187...

Nagoya University

上智大学 | Sophia University

Founded by the Jesuits in 1913, Sophia Universi...

Sophia University

同志社大学 | Doshisha University

Our founding spirit consists of three main prin...

Doshisha University

早稲田大学 | Waseda University

In today’s increasingly global society, people ...

Waseda University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา