ศิลปกรรมด้านอื่นๆ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ศิลปกรรมด้านอื่นๆ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > ศิลปกรรมด้านอื่นๆ

รายละเอียดสาขาวิชา ศิลปกรรมด้านอื่นๆ

ศิลปกรรมด้านอื่นๆ

มุ่งมั่นค้นคว้าการแสดงออกเชิงศิลป์อื่นๆ นอกจากงานศิลปะและดนตรี

ศึกษาเกี่ยวทั้งเทคนิคและทฤษฎีในการแสดงออกเชิงศิลป์ในสาขาอื่นๆ ที่อยู่นอกขอบเขตของศิลปะและดนตรี มีสาขาเฉพาะทาง เช่น การถ่ายภาพ ภาพยนตร์ การละคร วรรณกรรม โชะโด(การเขียนอักษรพู่กันของญี่ปุ่น) และการออกอากาศเป็นต้น ในแต่ละสาขามีการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่แตกต่างกันไป แนวโน้มในปัจจุบัน คนที่มุ่งความสนใจไปที่การเรียนเทคนิคสำหรับสื่อดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเมเดียอาร์ตสำหรับศิลปะภาพยนตร์ ซึ่งใช้ความสามารถพิเศษของคอมพิวเตอร์ จึงมีบางมหาวิทยาลัยที่เปิดสาขาเฉพาะอย่าง CG Art เป็นต้น

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด | デジタルハリウッド大学 | Digital Hollywood University

ตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที...

มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด

日本大学 | Nihon University

Nihon Law University, the predecessor of Nihon ...

Nihon University

明治大学 | Meiji University

Meiji University was founded in January 1881 as...

Meiji University

筑波大学 | University of Tsukuba

The University of Tsukuba traces its roots back...

University of Tsukuba

法政大学 | Hosei University

Global society is constantly in motion, driven ...

Hosei University

大阪教育大学 | Osaka Kyoiku University

Osaka Kyoiku University has over 140 years of h...

Osaka Kyoiku University

駿河台大学 | Surugadai University

Located in Hanno City in northern Saitama Prefe...

Surugadai University

愛知淑徳大学 | Aichi Shukutoku University

Since its inception, Aichi Shukutoku University...

Aichi Shukutoku University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา