ศิลปกรรมด้านอื่นๆ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ศิลปกรรมด้านอื่นๆ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > ศิลปกรรมด้านอื่นๆ

รายละเอียดสาขาวิชา ศิลปกรรมด้านอื่นๆ

ศิลปกรรมด้านอื่นๆ

มุ่งมั่นค้นคว้าการแสดงออกเชิงศิลป์อื่นๆ นอกจากงานศิลปะและดนตรี

ศึกษาเกี่ยวทั้งเทคนิคและทฤษฎีในการแสดงออกเชิงศิลป์ในสาขาอื่นๆ ที่อยู่นอกขอบเขตของศิลปะและดนตรี มีสาขาเฉพาะทาง เช่น การถ่ายภาพ ภาพยนตร์ การละคร วรรณกรรม โชะโด(การเขียนอักษรพู่กันของญี่ปุ่น) และการออกอากาศเป็นต้น ในแต่ละสาขามีการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่แตกต่างกันไป แนวโน้มในปัจจุบัน คนที่มุ่งความสนใจไปที่การเรียนเทคนิคสำหรับสื่อดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเมเดียอาร์ตสำหรับศิลปะภาพยนตร์ ซึ่งใช้ความสามารถพิเศษของคอมพิวเตอร์ จึงมีบางมหาวิทยาลัยที่เปิดสาขาเฉพาะอย่าง CG Art เป็นต้น

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด | デジタルハリウッド大学 | Digital Hollywood University

ตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที...

มหาวิทยาลัยดิจิตอลฮอลลีวูด

日本大学 | Nihon University

Nihon Law University, the predecessor of Nihon ...

Nihon University

大東文化大学 | Daito Bunka University

The Daito Bunka Association, from which Daito B...

Daito Bunka University

法政大学 | Hosei University

Global society is constantly in motion, driven ...

Hosei University

洗足学園音楽大学 | Senzoku Gakuen College of Music

The Senzoku Gakuen College of Music has endeavo...

Senzoku Gakuen College of Music

愛知淑徳大学 | Aichi Shukutoku University

Since its inception, Aichi Shukutoku University...

Aichi Shukutoku University

立命館大学 | Ritsumeikan University

Founded as a private academy in 1869, Ritsumeik...

Ritsumeikan University

駿河台大学 | Surugadai University

Located in Hanno City in northern Saitama Prefe...

Surugadai University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา