ดนตรี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > ดนตรี

รายละเอียดสาขาวิชา ดนตรี

ดนตรี

เข้าถึง “ดนตรี” ด้วยการบรรเลง การเรียนรู้ และประวัติศาสตร์

ดนตรี เป็นศิลปะที่เกิดจากเสียงที่ไพเราะ ในสาขานี้ จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์รวมของดนตรี รวมถึงทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ สาขาที่มีการวิจัยกันอย่างกว้างขวาง ได้แก่ “ดนตรีศาสตร์” ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ของดนตรี และตั้งทฤษฎี “การดนตรี” ในฐานะศิลปะแขนงหนึ่ง “การขับร้อง” และการบรรเลง” (การเล่นเครื่องดนตรี อย่างเครื่องเป่า หรือเครื่องสี) ที่เน้นการเรียนแบบตัวต่อตัว และยังมี “การแต่งเพลง” “การสอนดนตรี” และ “การบริหารจัดการศิลปะดนตรี” ที่ใช้ในการบริหารจัดการคอนเสิร์ตอีกด้วย นอกจากนี้ดนตรีท้องถิ่น ที่มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับท้องถิ่นนั้นๆยังเป็นที่จับตามอง สาขานี้กำลังเฝ้ารอการปรากฏตัวของนักดนตรีหน้าใหม่ ทำให้มีผู้ที่เรียนการบรรเลงเครื่องดนตรีแบบดั้งเดิม และยังลองท้าทายกับเครื่องดนตรีที่ไม่เคยแตะมาก่อนเพิ่มขึ้นมาก

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

桜美林大学 | J. F. Oberlin University

● What kind of school is J. F. Oberlin Universi...

J. F. Oberlin University

日本大学 | Nihon University

Nihon University was formerly the Nihon Law Sch...

Nihon University
Art

大阪教育大学 | Osaka Kyoiku University

Osaka Kyoiku University has over 140 years of h...

Osaka Kyoiku University

フェリス女学院大学 | Ferris University

In 1870, Ferris Jogakuin was founded by Mary E....

Ferris University

大阪大学 | Osaka University

Osaka University continues to renew itself, bre...

Osaka University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม