ทฤษฎีด้านศิลปะ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ทฤษฎีด้านศิลปะ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > ทฤษฎีด้านศิลปะ

รายละเอียดสาขาวิชา ทฤษฎีด้านศิลปะ

ทฤษฎีด้านศิลปะ

ประยุกต์เทคนิคและทฤษฎีศิลป์ให้เข้ากับสังคม

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ศิลปกรรมศาสตร์ งานฝีมือ การออกอากาศ การละคร วรรณกรรม การถ่ายภาพ และสถาปัตยกรรมเป็นหลัก “ศิลปกรรมศาสตร์” จะค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีศิลป์อย่าง เช่น ศาสตร์แห่งความงาม ประวัติศาสตร์ศิลป์ และการมองศิลปะ “การออกอากาศ” จะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีต่างๆเกี่ยวกับภาพและเสียง ในการออกอากาศ และลองสร้างรายการต่างๆจริง “การละคร” จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในการละคร เช่น การแสดง การกำกับ การจัดไฟ ระบบเสียง “วรรณกรรม” ศึกษาโดยรวมตั้งแต่ การเขียนบทภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ นวนิยาย บทความในหนังสือพิมพ์ หรือข้อความเพื่อการโฆษณา “การถ่ายภาพ” เรียนการสื่อความหมายด้วยภาพถ่าย “สถาปัตยกรรม” ค้นคว้าการออกแบบสิ่งปลูกสร้างหรือเมือง โดยเน้นที่การดีไซน์ ปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อย่างภาพเคลื่อนไหว 3D(สามมิติ) อันน่าตื่นตาที่สร้างจากคอมพิวเตอร์กราฟิก ทำให้ทฤษฎีการออกแบบศิลป์เปลี่ยนแปลงไปทุกๆวัน

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

慶應義塾大学 | Keio University

In 1858, Keio University was founded to provide...

Keio University

関西大学 | Kansai University

There are many possibilities for learning waiti...

Kansai University

同志社大学 | Doshisha University

Our founding spirit consists of three main prin...

Doshisha University

名古屋大学 | Nagoya University

Nagoya University (NU) was first founded in 187...

Nagoya University

大阪大学 | Osaka University

Osaka University continues to renew itself, bre...

Osaka University

岡山大学 | Okayama University

Okayama University boasts one of Japan's larges...

Okayama University

日本大学 | Nihon University

Nihon Law University, the predecessor of Nihon ...

Nihon University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา