ทฤษฎีด้านศิลปะ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > ทฤษฎีด้านศิลปะ

รายละเอียดสาขาวิชา ทฤษฎีด้านศิลปะ

ทฤษฎีด้านศิลปะ

ประยุกต์เทคนิคและทฤษฎีศิลป์ให้เข้ากับสังคม

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ศิลปกรรมศาสตร์ งานฝีมือ การออกอากาศ การละคร วรรณกรรม การถ่ายภาพ และสถาปัตยกรรมเป็นหลัก “ศิลปกรรมศาสตร์” จะค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีศิลป์อย่าง เช่น ศาสตร์แห่งความงาม ประวัติศาสตร์ศิลป์ และการมองศิลปะ “การออกอากาศ” จะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีต่างๆเกี่ยวกับภาพและเสียง ในการออกอากาศ และลองสร้างรายการต่างๆจริง “การละคร” จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในการละคร เช่น การแสดง การกำกับ การจัดไฟ ระบบเสียง “วรรณกรรม” ศึกษาโดยรวมตั้งแต่ การเขียนบทภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ นวนิยาย บทความในหนังสือพิมพ์ หรือข้อความเพื่อการโฆษณา “การถ่ายภาพ” เรียนการสื่อความหมายด้วยภาพถ่าย “สถาปัตยกรรม” ค้นคว้าการออกแบบสิ่งปลูกสร้างหรือเมือง โดยเน้นที่การดีไซน์ ปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อย่างภาพเคลื่อนไหว 3D(สามมิติ) อันน่าตื่นตาที่สร้างจากคอมพิวเตอร์กราฟิก ทำให้ทฤษฎีการออกแบบศิลป์เปลี่ยนแปลงไปทุกๆวัน

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

名古屋大学 | Nagoya University

Nagoya University (NU) was first founded in 187...

Nagoya University

明治学院大学 | Meiji Gakuin University

Meiji Gakuin University traces its origins to t...

Meiji Gakuin University

同志社大学 | Doshisha University

Our founding spirit consists of three main prin...

Doshisha University

慶應義塾大学 | Keio University

In 1858, Keio University was founded to provide...

Keio University

大阪教育大学 | Osaka Kyoiku University

Osaka Kyoiku University has over 140 years of h...

Osaka Kyoiku University

武蔵野美術大学 | Musashino Art University

Musashino Art University traces its history bac...

Musashino Art University

筑波大学 | University of Tsukuba

The University of Tsukuba traces its roots back...

University of Tsukuba

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม