สาขาศิลปะ・ออกแบบ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > สาขาศิลปะ・ออกแบบ

รายละเอียดสาขาวิชา สาขาศิลปะ・ออกแบบ

สาขาศิลปะ・ออกแบบ

ทำความปรารถณาที่ “อยากแสดงออก” ให้เป็นรูปร่าง

ศิลปะและการออกแบบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผลงานศิลปะด้วยเซนส์และเทคนิควิธีของตนเอง มีการศึกษาค้นคว้าวิธีการนำเสนอในแบบต่างๆมากมายก็จริง แต่ไม่เพียงเรียนวิธีเท่านั้น การค้นคว้าว่า “งามความคืออะไร” ผ่านวิธีการแสดงออกในแบบของตัวเองก็เป็นเป้าหมายสำคัญอีกอย่าง ปัจจุบัน ไม่ใช่เลือกวิธีในการสร้างผลงานอย่างการวาดภาพหรือแกะสลักเอาไว้ก่อน แต่ผู้สร้างผลงานมักจะนึกถึงสิ่งที่ตนเองอยากสื่อ แล้วจึงหาวิธีนำเสนอที่เหมาะกับเนื้อหานั้น และมีการใช้CG(Computer Graphic) ซึ่งเขียนด้วยคอมพิวเตอร์แทนพู่กันมากขึ้นในการสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานศิลปะทั้งหมดเกิดจาก ความปรารถณาที่ “อยากจะสื่อ” ของผู้สร้างผลงาน เพื่อที่จะได้มาซึ่งประสบการณ์และสัมผัสที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้างผลงาน การกระตุ้นความรู้สึกด้วยเหตุการณ์ต่างๆจากมุมมองที่กว้างไกลเป็นสิ่งจำเป็น จากนี้ไปการศึกษาวิจัยทฤษฎีเกี่ยวกับศาสตร์แห่งความงามและประวัติศาสตร์ศิลป์ ซึ่งเป็นรากฐานของงานเหล่านี้ เป็นสาขาที่จะได้รับความสนใจมากขึ้น

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

昭和女子大学 | Showa Women's University

Showa Women's University (SWU) founded in 1920 ...

Showa Women's University

武蔵野美術大学 | Musashino Art University

Musashino Art University traces its history bac...

Musashino Art University

桜美林大学 | J. F. Oberlin University

● What kind of school is J. F. Oberlin Universi...

J. F. Oberlin University

筑波大学 | University of Tsukuba

The University of Tsukuba traces its roots back...

University of Tsukuba

日本大学 | Nihon University

Nihon University was formerly the Nihon Law Sch...

Nihon University
Art

大阪教育大学 | Osaka Kyoiku University

Osaka Kyoiku University has over 140 years of h...

Osaka Kyoiku University

早稲田大学 | Waseda University

In today’s increasingly global society, people ...

Waseda University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม