กุมารเวชศาสตร์ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > กุมารเวชศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชา กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

สนับสนุนการพัฒนาการของเด็ก โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

พัฒนาการเด็ก เป็นสาขาที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจของเด็กในแง่วิทยาศาสาตร์ โดยสิ่งต่างๆที่เกี่ยวพันรอบตัวเด็ก เช่น สภาพแวดล้อม หรือวัฒนธรรม ก็เป็นเป้าหมายการวิจัยด้วย การศึกษาด้านการพัฒนาเด็ก อาจแบ่งได้เป็นหลายสาขาเช่น “การพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก” “สุขภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก” “สวัสดิการสำหรับเด็ก” “การศึกษาและอนุบาลเด็ก” และ “ความสัมพันธ์ของเด็กกับวัฒนธรรม” เป็นต้น การศึกษาวิจัยสาขาเหล่านนี้ ความรู้ในด้านศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา สังคมศาสตร์และสวัสดิการจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กในปัจจุบัน คือการอาศัยในแมนชั่นที่พร้อมด้วยเครื่องปรับอากาศ การละเล่นก็มีทีวีเกมเป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนเป็นอย่างมาก หัวใจหลักของวิทยาศาสตร์การพัฒนาของเด็ก คือการจับความเปลี่ยนแปลงรอบตัวเด็กเช่นนี้ มาวิเคราะห์ วิจัยให้รวดเร็วที่สุด

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

埼玉大学 | Saitama University

Saitama University opened in 1949, and currentl...

Saitama University

桜美林大学 | J. F. Oberlin University

● What kind of school is J. F. Oberlin Universi...

J. F. Oberlin University

帝京大学 | Teikyo University

Teikyo University is a comprehensive institutio...

Teikyo University

立命館大学 | Ritsumeikan University

Founded as a private academy in 1869, Ritsumeik...

Ritsumeikan University

愛知淑徳大学 | Aichi Shukutoku University

Since its inception, Aichi Shukutoku University...

Aichi Shukutoku University

昭和女子大学 | Showa Women's University

Showa Women's University (SWU) founded in 1920 ...

Showa Women's University

東洋英和女学院大学 | Toyo Eiwa University

Toyo Eiwa University is located on the Yokohama...

Toyo Eiwa University

東京福祉大学 | Tokyo University of Social Welfare

The Tokyo University of Social Welfare offers a...

Tokyo University of Social Welfare

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม