สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

รายละเอียดสาขาวิชา สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

ค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม ทั้งในแง่วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

การศึกษาเกี่ยวความเกี่ยวข้องของการดำรงชีวิตกับเครื่องนุ่มห่ม ทั้งในแง่วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นขอบเขตการศึกษาของวิทยาศาสตร์เครื่องนุ่งห่ม เป็นสาขาที่ศึกษาองค์ประกอบโดยรวมตั้งแต่ การวิจัยพัฒนาและผลิตวัสดุเส้นใย การออกแบบ การตัดเย็บ การขาย และไปจนถึงการบริโภค วิชาที่ศึกษา ได้แก่ วิชาวัสดุ การดูแล การจัดการ การดูแลสุขอนามัย องค์ประกอบ และลวดลายสำหรับเครื่องนุ่งห่ม เป้นต้น ใน “วิชาวัสดุสำหรับเครื่องนุ่งห่ม” จะได้ค้นคว้าเกี่ยวกับ ลักษณะเด่นของวัสดุต่างๆเช่น เส้นใยหรือผ้า และคำนึงถึงการนำวัสดุเหล่านั้นมาประกอบกัน เพื่อหาวัสดุที่เหมาะสำหรับเครื่องนุ่งห่มที่สบายเวลาสวมใส่ “วิชาการดูแลสุขอนามัยสำหรับเครื่องนุ่งห่ม” จะศึกษาเกี่ยวกับ องค์ประกอบและประสิทธิภาพเวลาสวมใส่ ทั้งความสัมพันธ์ของเครื่องนุ่มห่มกับปฏิกิริยาตามธรรมชาติเช่นเหงื่อ การเก็ยรักษาความอบอุ่นเวลาสวมใส่ทับกันเป็นต้น นอกจากนี้เครื่องนุ่งห่ม ยังมีด้านที่เป็น “การแสดงออกถึงความเป็นตนเอง” อยู่ด้วย จากนี้ไป การวิจัยด้านวัฒนธรรมเครื่องนุ่งห่ม น่าจะก้าวไปอีกมาก

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

昭和女子大学 | Showa Women's University

Showa Women's University (SWU) founded in 1920 ...

Showa Women's University

武蔵野美術大学 | Musashino Art University

Musashino Art University traces its history bac...

Musashino Art University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม