อาหารและโภชนาการ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > อาหารและโภชนาการ

รายละเอียดสาขาวิชา อาหารและโภชนาการ

อาหารและโภชนาการ

ค้นคว้าอาหารที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่สมดุล

อาหารและโภชนการคือศาสตร์ที่ศึกษาวิธีการปรุงแต่ง และถนอมอาหาร เพื่อให้ได้อาหารที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด ผ่านการคิดด้วยการใช้ชีวิตประจำวัน วิชาหลักของอาหารและโภชนาการ ได้แก่ ศาสตร์ด้านอาหาร ขบวนการผลิต และปรุงแต่งอาหาร และโภชนาการ เป็นต้น ตัวอย่างเข่น “วิชาการปรุงแต่งอาหาร” จะค้นคว้าการดึงเอา “ความอร่อย” ของวัตถุดิบออกมาให้มากที่สุด รวมถึงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เช่น การทำงานขององค์ประกอบทางโภชนาการ และอิทธิพลของสีต่างๆ ในปัจจุบัน มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “อาหาร” อย่างกว้างขวาง เช่น อาหารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในแต่ละประเทศอย่างไรบ้าง ในยุคสมัยใหม่ รอบตัวเต็มไปด้วยอาหารมากมาย คนเราจึงมักตกอยู่ในภาวะขาดสมดุลทางโภชนาการโดยไม่รู้ตัว และอาจส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ ในสถานการณ์เช่นนี้ นักโภชนาการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำชี้แนะเฉพาะทางด้าน “อาหาร” ซึ่งมีความรู้ด้านโภชนาการได้จึงเป็นที่ต้องการอยู่ตลอดเวลา

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

Toyo University | 東洋大学

The beginnings of Toyo University can be found ...

Toyo University

神戸学院大学 | Kobe Gakuin University

Kobe Gakuin University was founded in the spiri...

Kobe Gakuin University

昭和女子大学 | Showa Women's University

Showa Women's University (SWU) founded in 1920 ...

Showa Women's University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม