วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

รายละเอียดสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สืบหาคำตอบของ “การดำรงชีวิต" ที่สุขสบายของมนุษย์

วิทยาศาสตร์การดำรงชีวิต เป็นสาขาที่วิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว (พ่อแม่ พี่น้อง สามีภรรยาเป็นต้น) และอิทธิพลของสภาพแวดล้อมรวมถึงปัจจัยสี่ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ โดยมุ่งเป้าหมายเพื่อสร้างการดำรงชีวิตที่ดียิ่งขึ้นสำหรับมนุษย์ วิชาที่จะได้เรียนได้แก่ ศาสตร์เกี่ยวกับอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย การพัฒนาการของเด็ก ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐาน นอกจากนี้ ยังมีวิชาการบริหารการใช้ชีวิต ทฤษฎีความสัมพันธ์ในครอบครัว การพยาบาลภายในครัวเรือน วัสดุเพื่อเครื่องนุ่งห่มอีกด้วย วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต มุ่งประเด็นไปที่ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน และค้นคว้าหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น การยกประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะหรือน้ำเสียที่เกิดจากการดำรงชีวิตประจำวัน ให้คิดและค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายในท้องถิ่นหรือสังคม และหาทางปรับการดำรงชีวิตและสภาพแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ให้สมดุลกัน

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

大阪教育大学 | Osaka Kyoiku University

Osaka Kyoiku University has over 140 years of h...

Osaka Kyoiku University

昭和女子大学 | Showa Women's University

Showa Women's University (SWU) founded in 1920 ...

Showa Women's University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม