ศึกษาศาสตร์ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ศึกษาศาสตร์ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > ศึกษาศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

ค้นหา “การศึกษา” ที่ควรจะเป็นตั้งแต่รากฐาน

ศึกษาศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ค้นคว้ารูปแบบที่การศึกษาควรจะเป็น วิจัยเหตุการณ์ต่างที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยยึดคำถามว่านักเรียนและเด็กแต่ละคนควรจะได้รับการศึกษาแบบใดจึงจะดีเป็นหลัก ขอบเขตการวิจัยกว้างขวางตั้งแต่ การอบรมของผู้ปกครอง เนื้อหาการเรียนการสอนภายในโรงเรียน นโยบายบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ จนถึงการอบรมบุคคลากรในองค์กร การที่จะรับมือกับปัญหาเช่นนี้ได้ จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ทั้งประวัติศาสตร์การศึกษา สถานที่ที่มีการเรียนการสอนจริง และสังคมของมนุษย์ ศึกษาศาสตร์ในปัจจุบัน การวิจัยเกี่ยวกับการสอบเข้า ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาและครอบครัว การไม่ยอมไปโรงเรียน และการรังแก ตื่นตัวเป็นอย่างมาก ทั้งการหาต้นตอของปัญหาและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อปัญหา โดยเล็งการนำสังคมศาสตร์ และจิตวิทยาเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้่

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

創価大学 | Soka University

創価大学は、創立者が示した建学の精神のもと「学...

Soka University

立教大学 | Rikkyo University

Rikkyo University started its history in 1874 a...

Rikkyo University

京都外国語大学 | Kyoto University of Foreign Studies

Kyoto University of Foreign Studies was founded...

Kyoto University of Foreign Studies

日本大学 | Nihon University

Nihon Law University, the predecessor of Nihon ...

Nihon University

首都大学東京 | Tokyo Metropolitan University

In order for students to acquire the real ‘abil...

Tokyo Metropolitan University

明治学院大学 | Meiji Gakuin University

Meiji Gakuin University traces its origins to t...

Meiji Gakuin University

桜美林大学 | J. F. Oberlin University

● What kind of school is J. F. Oberlin Universi...

J. F. Oberlin University

同志社大学 | Doshisha University

Our founding spirit consists of three main prin...

Doshisha University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา