ศึกษาศาสตร์ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ศึกษาศาสตร์ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > ศึกษาศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

ค้นหา “การศึกษา” ที่ควรจะเป็นตั้งแต่รากฐาน

ศึกษาศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ค้นคว้ารูปแบบที่การศึกษาควรจะเป็น วิจัยเหตุการณ์ต่างที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยยึดคำถามว่านักเรียนและเด็กแต่ละคนควรจะได้รับการศึกษาแบบใดจึงจะดีเป็นหลัก ขอบเขตการวิจัยกว้างขวางตั้งแต่ การอบรมของผู้ปกครอง เนื้อหาการเรียนการสอนภายในโรงเรียน นโยบายบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ จนถึงการอบรมบุคคลากรในองค์กร การที่จะรับมือกับปัญหาเช่นนี้ได้ จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ทั้งประวัติศาสตร์การศึกษา สถานที่ที่มีการเรียนการสอนจริง และสังคมของมนุษย์ ศึกษาศาสตร์ในปัจจุบัน การวิจัยเกี่ยวกับการสอบเข้า ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาและครอบครัว การไม่ยอมไปโรงเรียน และการรังแก ตื่นตัวเป็นอย่างมาก ทั้งการหาต้นตอของปัญหาและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อปัญหา โดยเล็งการนำสังคมศาสตร์ และจิตวิทยาเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้่

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

京都外国語大学 | Kyoto University of Foreign Studies

Kyoto University of Foreign Studies was founded...

Kyoto University of Foreign Studies

帝京大学 | Teikyo University

Teikyo University is a comprehensive institutio...

Teikyo University

名古屋大学 | Nagoya University

Nagoya University (NU) was first founded in 187...

Nagoya University

慶應義塾大学 | Keio University

In 1858, Keio University was founded to provide...

Keio University

上智大学 | Sophia University

Founded by the Jesuits in 1913, Sophia Universi...

Sophia University

立命館大学 | Ritsumeikan University

Founded as a private academy in 1869, Ritsumeik...

Ritsumeikan University

Toyo University | 東洋大学

The beginnings of Toyo University can be found ...

Toyo University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา