ศึกษาศาสตร์ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > ศึกษาศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

ค้นหา “การศึกษา” ที่ควรจะเป็นตั้งแต่รากฐาน

ศึกษาศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ค้นคว้ารูปแบบที่การศึกษาควรจะเป็น วิจัยเหตุการณ์ต่างที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยยึดคำถามว่านักเรียนและเด็กแต่ละคนควรจะได้รับการศึกษาแบบใดจึงจะดีเป็นหลัก ขอบเขตการวิจัยกว้างขวางตั้งแต่ การอบรมของผู้ปกครอง เนื้อหาการเรียนการสอนภายในโรงเรียน นโยบายบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ จนถึงการอบรมบุคคลากรในองค์กร การที่จะรับมือกับปัญหาเช่นนี้ได้ จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ทั้งประวัติศาสตร์การศึกษา สถานที่ที่มีการเรียนการสอนจริง และสังคมของมนุษย์ ศึกษาศาสตร์ในปัจจุบัน การวิจัยเกี่ยวกับการสอบเข้า ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาและครอบครัว การไม่ยอมไปโรงเรียน และการรังแก ตื่นตัวเป็นอย่างมาก ทั้งการหาต้นตอของปัญหาและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อปัญหา โดยเล็งการนำสังคมศาสตร์ และจิตวิทยาเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้่

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

大阪教育大学 | Osaka Kyoiku University

Osaka Kyoiku University has over 140 years of h...

Osaka Kyoiku University

東京福祉大学 | Tokyo University of Social Welfare

The Tokyo University of Social Welfare offers a...

Tokyo University of Social Welfare

早稲田大学 | Waseda University

In today’s increasingly global society, people ...

Waseda University

関西大学 | Kansai University

There are many possibilities for learning waiti...

Kansai University

名古屋大学 | Nagoya University

Nagoya University (NU) was first founded in 187...

Nagoya University

南山大学 | Nanzan University

Nanzan University is the only comprehensive, co...

Nanzan University

首都大学東京 | Tokyo Metropolitan University

In order for students to acquire the real ‘abil...

Tokyo Metropolitan University

Toyo University | 東洋大学

The beginnings of Toyo University can be found ...

Toyo University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม