นิเทศศาสตร์ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

นิเทศศาสตร์ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > นิเทศศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชา นิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์

ค้นคว้าสื่อสารสนเทศที่แยกหมวดหมู่มากขึ้น เพื่อหารูปแบบที่ควรจะเป็น

เป็นสาขาที่มีเป้าหมายในการศึกษาหน้าที่และความเป็นไปได้ของการสื่อสารมวลชน รวมถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดจากการเปลี่ยนโฉมของสื่อในยุคใหม่ โดยประยุกต์ใช้ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ โดยจะศึกษาวิจัยอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักหนังสือพิมพ์ หลักการออกอากาศ และหลักการสื่อสารมวลชน ในสาขาหนังสือพิมพ์ การออกอากาศ สิ่งพิมพ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา โดยยึดการสื่อสารมวลชนเป็นหลักผ่านกระบวนการสังคมศาสตร์ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์กับการสื่อสารประเภทอื่นด้วย

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

立命館大学 | Ritsumeikan University

Founded as a private academy in 1869, Ritsumeik...

Ritsumeikan University

桜美林大学 | J. F. Oberlin University

● What kind of school is J. F. Oberlin Universi...

J. F. Oberlin University

東洋英和女学院大学 | Toyo Eiwa University

Toyo Eiwa University is located on the Yokohama...

Toyo Eiwa University

上智大学 | Sophia University

Founded by the Jesuits in 1913, Sophia Universi...

Sophia University

関西大学 | Kansai University

There are many possibilities for learning waiti...

Kansai University

法政大学 | Hosei University

Global society is constantly in motion, driven ...

Hosei University

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | 東京国際大学 | Tokyo International University

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว (Tokyo International...

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา