นิเทศศาสตร์ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > นิเทศศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชา นิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์

ค้นคว้าสื่อสารสนเทศที่แยกหมวดหมู่มากขึ้น เพื่อหารูปแบบที่ควรจะเป็น

เป็นสาขาที่มีเป้าหมายในการศึกษาหน้าที่และความเป็นไปได้ของการสื่อสารมวลชน รวมถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดจากการเปลี่ยนโฉมของสื่อในยุคใหม่ โดยประยุกต์ใช้ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ โดยจะศึกษาวิจัยอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักหนังสือพิมพ์ หลักการออกอากาศ และหลักการสื่อสารมวลชน ในสาขาหนังสือพิมพ์ การออกอากาศ สิ่งพิมพ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา โดยยึดการสื่อสารมวลชนเป็นหลักผ่านกระบวนการสังคมศาสตร์ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์กับการสื่อสารประเภทอื่นด้วย

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

日本大学 | Nihon University

Nihon University was formerly the Nihon Law Sch...

Nihon University
Law

上智大学 | Sophia University

Founded by the Jesuits in 1913, Sophia Universi...

Sophia University

龍谷大学 | Ryukoku University

Founded in 1639 as a seminary of the Honganji T...

Ryukoku University

立教大学 | Rikkyo University

Rikkyo University started its history in 1874 a...

Rikkyo University

Toyo University | 東洋大学

The beginnings of Toyo University can be found ...

Toyo University

関西大学 | Kansai University

There are many possibilities for learning waiti...

Kansai University

法政大学 | Hosei University

Global society is constantly in motion, driven ...

Hosei University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม