นิเทศศาสตร์ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

นิเทศศาสตร์ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > นิเทศศาสตร์

รายละเอียดสาขาวิชา นิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์

ค้นคว้าสื่อสารสนเทศที่แยกหมวดหมู่มากขึ้น เพื่อหารูปแบบที่ควรจะเป็น

เป็นสาขาที่มีเป้าหมายในการศึกษาหน้าที่และความเป็นไปได้ของการสื่อสารมวลชน รวมถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดจากการเปลี่ยนโฉมของสื่อในยุคใหม่ โดยประยุกต์ใช้ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ โดยจะศึกษาวิจัยอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักหนังสือพิมพ์ หลักการออกอากาศ และหลักการสื่อสารมวลชน ในสาขาหนังสือพิมพ์ การออกอากาศ สิ่งพิมพ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา โดยยึดการสื่อสารมวลชนเป็นหลักผ่านกระบวนการสังคมศาสตร์ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์กับการสื่อสารประเภทอื่นด้วย

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

同志社大学 | Doshisha University

Our founding spirit consists of three main prin...

Doshisha University

関西大学 | Kansai University

There are many possibilities for learning waiti...

Kansai University

立命館大学 | Ritsumeikan University

Founded as a private academy in 1869, Ritsumeik...

Ritsumeikan University

昭和女子大学 | Showa Women's University

The educational philosophy of Showa Women's Uni...

Showa Women's University

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | 東京国際大学 | Tokyo International University

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว (Tokyo International...

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว

上智大学 | Sophia University

Founded by the Jesuits in 1913, Sophia Universi...

Sophia University

武蔵大学 | Musashi University

Since its establishment, Musashi University has...

Musashi University

法政大学 | Hosei University

Global society is constantly in motion, driven ...

Hosei University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา