อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

รายละเอียดสาขาวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วิจัยค้นคว้าการท่องเที่ยวจากมุมมองในหลายสาขาวิชา

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น การจัดสรรแหล่งท่องเที่ยว เศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยว และการบริหารโรงแรม การศึกษาวัฒนธรรมทั้งในและนอกประเทศ การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การสนับสนุนการท่องเที่ยว และการทำให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลิน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ยังมีการเรียนที่มีความเฉพาะทางสูง เช่น ทฤษฎีการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือ Hospitality Marketing และยังมีการเรียนวิชาอื่นๆจากมุมมองของการท่องเที่ยว เช่น เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ อีกด้วย

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | 東京国際大学 | Tokyo International University

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว (Tokyo International...

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว

桜美林大学 | J. F. Oberlin University

● What kind of school is J. F. Oberlin Universi...

J. F. Oberlin University

秀明大学 | Shumei University

Japanese language lessons are compulsory in the...

Shumei University

立教大学 | Rikkyo University

Rikkyo University started its history in 1874 a...

Rikkyo University

Toyo University | 東洋大学

The beginnings of Toyo University can be found ...

Toyo University

帝京大学 | Teikyo University

Teikyo University is a comprehensive institutio...

Teikyo University

杏林大学 | Kyorin University

The educational goal of Kyorin University is to...

Kyorin University

立命館大学 | Ritsumeikan University

Founded as a private academy in 1869, Ritsumeik...

Ritsumeikan University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา