อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

รายละเอียดสาขาวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วิจัยค้นคว้าการท่องเที่ยวจากมุมมองในหลายสาขาวิชา

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น การจัดสรรแหล่งท่องเที่ยว เศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยว และการบริหารโรงแรม การศึกษาวัฒนธรรมทั้งในและนอกประเทศ การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การสนับสนุนการท่องเที่ยว และการทำให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลิน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ยังมีการเรียนที่มีความเฉพาะทางสูง เช่น ทฤษฎีการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือ Hospitality Marketing และยังมีการเรียนวิชาอื่นๆจากมุมมองของการท่องเที่ยว เช่น เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ อีกด้วย

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

立命館大学 | Ritsumeikan University

Founded as a private academy in 1869, Ritsumeik...

Ritsumeikan University

秀明大学 | Shumei University

Japanese language lessons are compulsory in the...

Shumei University

立教大学 | Rikkyo University

Rikkyo University started its history in 1874 a...

Rikkyo University

Toyo University | 東洋大学

The beginnings of Toyo University can be found ...

Toyo University

大阪観光大学 | Osaka University of Tourism

The Osaka University of Tourism was established...

Osaka University of Tourism

愛知淑徳大学 | Aichi Shukutoku University

Since its inception, Aichi Shukutoku University...

Aichi Shukutoku University

駿河台大学 | Surugadai University

Located in Hanno City in northern Saitama Prefe...

Surugadai University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม